انواع باطری ها

ساختار باتری سرب - اسیدی


باتری سرب/ اسیدی (Lead-Acid Battery, LAB) شامل درب و بدنه پلاستیکی (Battery Case)، عایق بین صفحات (Separator)، مواد الکترو فعال مثبت (Positive Active Material, PAM)، مواد الکترو فعال منفی (Negative Active Materials, NAM)، شبکه ها (Grids)، پل و اتصالات سربی (Straps & Poles) و الکترولیت می باشد.

در اثر کارکرد و اتمام کارایی به باتری سرب/ اسیدی فرسوده (Scrap Lead Acid Battery, SLAB)تبدیل می شود.

می بایست الکترولیت این نوع باتری ها بطور مداوم چک شود. در صورت کاهش سطح الکترولیت از آب باطری جهت تکمیل آن باد استفاده کرد.

دقت داشته باشید هرگز به جای آب باتری از اسید استفاده نکید.زیرا هیچ موقع اسید اولیه باتری تبخیر نمی شود و در صورتی که ما مجددا به آن اسید اضافه کنیم درصد اسید محلول افزایش پیدا می کند.

در حال حاضر به علت کم بودن طول عمر این نوع باتری ها و همچنین نگهداری سخت آنها، در دنیا متقاضی زیادی برای استفاده از آنها وجود ندارد.

امداد باطری ماشین حتی در روزهای تعطیل نیز آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد

869 65 888 : Tel

863 65 888