انواع باطری ها

باتری خشک و باطری اتمی

باتری خشک، به باتریهای منفذدار معمولی اطلاق می شود این بیان به دلیل است که باتریهای منفذدار معمولی هنگام خرید فاقد اسید است و کاملا خشک می باشد.

 باتری اتمی، برخی ذکر کرده اند که این اصطلاح حدود سال 1930 از طرف برخی موتور سیکلت رانان به باتریهای سرب- اسید اطلاق شده که در مورد صحت این مطلب ، مدراک مستندی وجود ندارد.

چیزی که واضح است این است که در آن زمان فقط باتری معمولی(منفذدتر) سرب –اسید تولید می شده و هیچ نمونه ای از باتریهای آب بندی شده در بازار وجود نداشته است. در مورد علت کاربرد کلمه اتمی برای باتریهای سرب-اسید برخی معتقدند که اصطلاح می تواند فقط برای باتریهای سرب- اسید دسته VRLAصحیح باشد که آنها بازگردانی اکسیژن به صورت اتمی صورت می گیرد و اگر این پدید دلیلی برای استفاده از کلمه اتمی باشد باید برای کلیه باتریها، حتی باتریهای غیر سرب – اسید نیز استفاده شود چون در تمام باتریها ، کلیه فرآیند شیمیای داخل باتری در مقیاس اتمی صورت میگیرد.

 امداد باطری ماشین حتی در روزهای تعطیل نیز آماده ارائه خدمات به شما عزیزان میباشد

869 65 888 : Tel

863 65 888